Hållbarhet på flera plan


Lindbäcks är ett familjeföretag i fjärde generationen från Piteå i Norrbotten som i dag är Sveriges ledande företag inom industriellt byggande av flerbostadshus i trä. Vi samarbetar alltid med några av Sveriges främsta arkitektkontor för att skapa hem där människor vill leva länge. För oss på Lindbäcks står hållbarhetsarbetet alltid i fokus och är något som vi jobbar med på flera olika plan.


Ekologisk hållbarhet
En hållbar stadsdel grundar sig i möjligheten att leva i samklang med sin omvärld. För att kunna uppnå det måste de boende erbjudas klimatsmarta alternativ under dygnets alla timmar och i varje fas av livet. Resurssnålt byggda hus, smarta planlösningar, miljövänlig energi och goda möjligheter att transportera sig utan bil är viktiga exempel på hållbarhetslösningar som vi jobbar med i våra projekt.

Social hållbarhet
I våra projekt står god grannsämja i fokus – en trygg miljö där de boende känner att de kan vistas på lika villkor både inom kvarteret och i de offentliga rummen. Att dela på saker och ting – i form av till exempel bilpool och gemensamma lokaler i föreningen – är en filosofi som inte bara gynnar samhörigheten utan även är klokt ur ett grönt perspektiv!

Ekonomisk hållbarhet
Vi arbetar med konceptet ”ytsmarta lägenheter”, där varje kvadratmeter i en lägenhet optimeras för att skapa prisvärda och vackra hem. Husen är alltid platsanpassade och utformade för att ge långsiktigt hållbara lösningar med bestående värden.

Tillbaka