Köpprocessen


Vill du bo i Träkojan och är intresserad av hur ett köp går till? Här har vi sammanfattat de olika stegen vid köp av nyproduktion för att göra processen mer överskådlig. Har du frågor om köpet eller annat som berör Träkojan är du alltid varmt välkommen att kontakta våra mäklare.

1. Informationsträff

På informationsträffen får du ta del av bofakta, priser och exempel på avtal. Du får även tillfälle att möta och ställa frågor till oss, vår arkitekt och mäklare.

2. Säljstart

På säljstarten väljer du vilken bostad du vill köpa. Vårt kösystem är baserat på den dag du gjorde en intresseanmälan på Träkojans webbplats.

3. Förhandsavtal

I samband med säljstarten tecknar du ett förhandsavtal för ditt nya hem och erlägger ett förskott om 50 000 kronor. Ett förhandsavtal är ett bindande avtal och för att teckna det krävs att du kan styrka din finansiering i form av ett skriftligt lånelöfte.

4. Inredningsval

Utöver grundstandarden i Träkojan har du möjlighet att göra vissa tillval till en extra kostnad. Inredningsvalen görs under våren 2018 i vår tillvalsportal. I samband med att du gjort dina tillval faktureras 30 % av tillvalskostnaden. Resterande del betalas i samband med tillträdet.

5. Upplåtelseavtal

Cirka tre till sex månader innan inflytt, även kallat tillträde, är det dags att teckna upplåtelseavtal. I samband med det erläggs en handpenning om tio procent av köpeskillningen, minus det tidigare erlagda förskottet.

6. Tillträde

Minst fyra månader innan inflyttning kommer du att få reda på det definitiva datumet för din inflytt. Slutlikviden, som är de kvarstående 90 procenten av slutpriset, ska vara erlagd senast en vecka innan ditt tillträdelsedatum.

Tillbaka